Timo Arnall, Jørn Knutsen & Einar Sneve Martinussen nominated for the young designer award

The Foundation for Design and Architecture in Norway ‘Norsk Form’ has nominated Einar Sneve Martinussen, Jørn Knutsen & Timo Arnall for the ‘Young Designer’ of the year award. The nomination follows the public success of Immaterials: Light painting WiFi project in both the Norwegian and international media, as well as the work in the Touch project, from Skål to Nearness and the original Immaterials.

16 December, 20.04
A quote from the jury (in Norwegian):

Timo Arnall, Jørn Knutsen og Einar Sneve Martinussen er designere og forskere som jobber med design, media og teknologi. De har base ved Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, der de formgir, underviser og forsker i skjæringspunktet mellom interaktive produkter og utforskning av digital teknologi og kommunikasjon. Gjennom sine forskningsprosjekter er de blitt en betydelig stemme i forskningsmiljøet, og har vakt internasjonal oppsikt i fag- og populærtidsskrifter. Deres tilnærming til designforskning er praktisk – de designer for å forklare.

De har utviklet nye metoder for å påvise usynlige teknologiske og sosiale sammenhenger, og bruker visuelle midler til å forklare interaksjonsdesign og ny teknologi. Alt er gjort med en god sans for internettkultur og populærkultur.

Det siste store prosjektet de er involvert i er YOUrban, der design forklarer teknologiens effekter på byen. At deres siste video ‘Immaterials lightpainting WiFi’ har rundet 600 000 visninger på nettet og er omtalt i en rekke globale media, sier noe om deres påvirkningskraft.

Arnall, Knutsen og Martinussen har undervist og påvirket flere kull av interaksjonsdesignere til å tenke forbi skjermen, og til å ta i bruk elektronikk og kode som materialer.

Alongside Arnall, Knutsen and Martinussen the nominees are Batlak og Selvig and Yokoland. The award will be given on the 7th September.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply